Om oss


Var finns vi?

Företagets bas är Storvreta. Vi verkar inom hela Uppsala län, i första hand.

Värt att veta

Förutom specialistutbildning för trädfällning hos Skogsstyrelsen och säkerhetsbedömningar av träd är vi utbildade för ”Säkerhet på väg”, dvs godkända för arbeten utmed allmän väg. För hantering av skylift har vi godkänd utbildning, även för fällning från skylift. Vi har miljöanpassad hydraulolja i skylift samt naturligtvis miljöanpassad bränsle i motorsågarna. Vi ser i möjligaste mån till att stora volymer ved och ris återanvänds som biobränsle.

Våra unika skylifts ger oss goda möjligheter att fälla även svåra träd. Om du är intresserad av att läsa mer om dessa se nordenstenlift.se


Med minitraktor kör vi fram ved och ris och kan också flisa på plats.

 

 Kunder

Exempel på vilka våra kunder är; Uppsala kommun, Fastighetsverket, kyrkor i länet, företag och privatpersoner.