Skip to content

 

Föreläsning, rådgivning, utredning, expertstöd, projektledningsstöd

Från mina mer än 30 år som anställd på Livsmedelsverket – arbeten inom civilt försvar, krisberedskap, beredskapsfrågor och dricksvatten – har jag med mig djupa erfarenheter och kunskaper och kan bistå den organisation som behöver stöd inom något område eller en föreläsning.

Som nybliven pensionär med stor arbetslust tar jag gärna mindre avgränsade uppdrag. Hör av dig till mig med dina funderingar eller frågor. Idé om typen av  tjänster hittar du på ”Mina tjänster”.

Tillsammans med tre andra nyligen pensionerade kollegor har vi bildat gruppen FyraX

Tanken med FyraX är att vi vill stödja de mindre aktörerna och kommunerna som behöver kortare (eller återkommande/längre) insatser av oss. Det kan handla om ett möte, några timmar eller dagar. Vi kan vara en igångsättare av ett nytt arbete eller ge råd och stöd på vägen. Ingen fråga är för liten för att ställa till oss. Hör av dig via mig så får du en offert. 

FyraX inkluderar förutom mig själv; Pär Aleljung, mikrobiolog och f d labbchef på Norrvatten, klimatanpassningsfrågor, Per-Erik Nyström, agronom, internationella frågor och försörjningsfrågor, Nationell dricksvattensamordnare, Therese Frisell, veterinär, livsmedelsberedskap och försörjning, processledare för ledningsgrupper och krisledning. För att nämna några saker om mina kollegor.