Skip to content

 

Föreläsning, rådgivning, utredning, expertstöd, projektledning

Från mina mer än 30 år som anställd på Livsmedelsverket – arbeten inom civilt försvar, krisberedskap, beredskapsfrågor och dricksvatten – har jag med mig djupa erfarenheter och kunskaper och kan bistå den organisation som behöver stöd inom något område eller en föreläsning.

Som nybliven pensionär med stor arbetslust tar jag gärna mindre avgränsade uppdrag. Hör av dig till mig med dina funderingar eller frågor. Idé om typen av  tjänster hittar du på ”Mina tjänster”.

Mina första månader som konsult 2023 har jag:

  • Föreläst i utbildning för VA-chefer om ”händelser” och sårbarheter.
  • Stöd till övningsledningen i Regional nödvattenövning 
  • Modererat en myndighetsövergripande övning inom ett CBRN-område